Bộ chuyển đổi Video sang Quang 16 kênh G-NET G16V-CVI-AHD-20 hỗ trợ camera HD 720P

8.320.000 

16 Ch Forward TVI or CVI or AHD 720P  Video,Standalone Converter. Bộ chuyển đổi Video sang Quang 16 kênh.

( Bộ cần mua 2 cái )

Bộ chuyển đổi Video sang Quang 16 kênh G-NET G16V-CVI-AHD-20 hỗ trợ camera HD 720P
Bộ chuyển đổi Video sang Quang 16 kênh G-NET G16V-CVI-AHD-20 hỗ trợ camera HD 720P