Converter Lan HHD-110G-100A or HHD-110G-100B loại 1 sợi quang Single-mode 100km sử dụng cho Internet và Camera IP

3.872.000 

10/100 Base-TX/FX Media Converter 100Km SC Connector (TX=1490 nm)

( Một bộ cần mua  HHD-110G-100A or  HHD-110G-100B )

Converter Lan HHD-110G-100A or HHD-110G-100B loại 1 sợi quang Single-mode 100km sử dụng cho Internet và Camera IP
Converter Lan HHD-110G-100A or HHD-110G-100B loại 1 sợi quang Single-mode 100km sử dụng cho Internet và Camera IP