Bộ chuyển đổi Video sang Quang 1 kênh G-NET G1V-CVI-AHD-20 hỗ trợ camera 720P

1.296.000 

1 Ch Forward TVI or CVI or AHD  720P Video,Standalone Converter. Bộ chuyển đổi Video sang Quang 1 kênh.
( Bộ cần mua 2 cái )

Bộ chuyển đổi Video sang Quang 1 kênh G-NET G1V-CVI-AHD-20 hỗ trợ camera 720P
Bộ chuyển đổi Video sang Quang 1 kênh G-NET G1V-CVI-AHD-20 hỗ trợ camera 720P