Converter Lan HHD-220G-60 10/100/1000Mbps Single-mode 60km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP

4.536.000 

 Gigabit Ethernet 10/100/1000MbpsMedia Converter 60km SC (Single Mode)

Converter Lan HHD-220G-60 10/100/1000Mbps Single-mode 60km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP
Converter Lan HHD-220G-60 10/100/1000Mbps Single-mode 60km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP