Bộ chuyển đổi Video sang Quang 16 kênh G16V-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P

18.080.000 

16 Ch Forward TVI or CVI or AHD 960P/1080P  Video,Standalone Converter. Bộ chuyển đổi Video sang Quang 16 kênh.

( Bộ cần mua 2 cái )

Bộ chuyển đổi Video sang Quang 16 kênh G16V-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P
Bộ chuyển đổi Video sang Quang 16 kênh G16V-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P