Converter Lan HHD-220G-100 10/100/1000Mbps Single-mode 100km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP

7.371.000 

 Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps Media Converter 100km SC (Single Mode)

Converter Lan HHD-220G-100 10/100/1000Mbps Single-mode 100km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP
Converter Lan HHD-220G-100 10/100/1000Mbps Single-mode 100km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP