Bộ chuyển đổi Video sang Quang 2 kênh G2V↑1D↓3-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P, RS485

2.352.000 

2 Ch Forward TVI or CVI or AHD 960P/1080P  Video + 1 Ch Reverse RS485 Data ,Standalone Converter. Bộ chuyển đổi Video sang Quang 2 kênh.
( Bộ cần mua 2 cái )

Bộ chuyển đổi Video sang Quang 2 kênh G2V↑1D↓3-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P, RS485
Bộ chuyển đổi Video sang Quang 2 kênh G2V↑1D↓3-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P, RS485