Thiết bị Gateway 4 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT814 WAN/LAN Gigabit, hội nghị 3 chiều

2.565.000 

– Khả năng sử dụng tổng đài IP Grandstream UCM loạt để dự phòng Zero Configuration.
– Hỗ trợ truyền fax T.38.
– Hỗ trợ hội nghị thoại 3 chiều.
– Hỗ trợ một loạt các định dạng để xác định các số gọi.

2565000

Thiết bị Gateway 4 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT814 WAN/LAN Gigabit, hội nghị 3 chiều

Thiết bị Gateway 4 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT814 WAN/LAN Gigabit, hội nghị 3 chiều

Trong kho

Thiết bị Gateway 4 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT814 WAN/LAN Gigabit, hội nghị 3 chiều
Thiết bị Gateway 4 cổng máy lẻ analog FXS Grandstream HT814 WAN/LAN Gigabit, hội nghị 3 chiều