Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 24 cổng FXS Grandstream GXW4224 1 LAN Gigabit, màn hình LCD

16.644.000 

-Gateway 24 cổng FXS – 1 LAN Gigabit
-Màn hình LCD hiển thị thông tin
-Jack nối RJ11 và Jack 57JE

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 24 cổng FXS Grandstream GXW4224 1 LAN Gigabit, màn hình LCD
Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 24 cổng FXS Grandstream GXW4224 1 LAN Gigabit, màn hình LCD