Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 48 cổng FXS Grandstream GXW4248 màn hình LCD, hỗ trợ 1 cổng LAN

27.930.000 

-Gateway 48 cổng FXS – 1 LAN Gigabit
-Màn hình LCD hiển thị thông tin
-Jack nối RJ11 và Jack 57JE

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 48 cổng FXS Grandstream GXW4248 màn hình LCD, hỗ trợ 1 cổng LAN
Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 48 cổng FXS Grandstream GXW4248 màn hình LCD, hỗ trợ 1 cổng LAN