Gateway 4 cổng trung kế đường bưu điện FXO Grandstream GXW4104 2 cổng 10/100 Mbps RJ45

5.653.000 

– 4 Cổng FXO
– 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
– Hỗ trợ nhiều SIP accounts (3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
– Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)

Gateway 4 cổng trung kế đường bưu điện FXO Grandstream GXW4104 2 cổng 10/100 Mbps RJ45
Gateway 4 cổng trung kế đường bưu điện FXO Grandstream GXW4104 2 cổng 10/100 Mbps RJ45