Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 32 cổng FXS Grandstream GXW4232 màn hình LCD, 1 LAN Gigabit

20.976.000 

-Gateway 32 cổng FXS – 1 LAN Gigabit
-Màn hình LCD hiển thị thông tin
-Jack nối RJ11 và Jack 57JE

20976000

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 32 cổng FXS Grandstream GXW4232 màn hình LCD, 1 LAN Gigabit

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 32 cổng FXS Grandstream GXW4232 màn hình LCD, 1 LAN Gigabit

Trong kho

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 32 cổng FXS Grandstream GXW4232 màn hình LCD, 1 LAN Gigabit
Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 32 cổng FXS Grandstream GXW4232 màn hình LCD, 1 LAN Gigabit