Bộ chuyển đổi Gateway giao tiếp 2 luồng E1- ISDN Yeastar TE200

21.375.000 

– Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời.
– Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, Siptrunk.
– Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…

Bộ chuyển đổi Gateway giao tiếp 2 luồng E1- ISDN Yeastar TE200
Bộ chuyển đổi Gateway giao tiếp 2 luồng E1- ISDN Yeastar TE200