Thiết bị báo cháy HORING QA-24 ( Hiển thị phụ 01 loop đến 08 loop )

21.472.000 

– Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop
– Sử dụng cho trung tâm báo cháy 4 loop 1000 địa chỉ

21472000

Thiết bị báo cháy HORING QA-24 ( Hiển thị phụ 01 loop đến 08 loop )

Thiết bị báo cháy HORING QA-24 ( Hiển thị phụ 01 loop đến 08 loop )

Trong kho

Thiết bị báo cháy HORING QA-24 ( Hiển thị phụ 01 loop đến 08 loop )
Thiết bị báo cháy HORING QA-24 ( Hiển thị phụ 01 loop đến 08 loop )