Thiết bị báo cháy HORING QA-17K (module giám sát)

390.000 

– Module giám sát (Monitor Module) Horing
– Tiêu thụ điện thấp trong chế độ giám sát, tính ổn định cao

Thiết bị báo cháy HORING QA-17K (module giám sát)
Thiết bị báo cháy HORING QA-17K (module giám sát)