Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 2000 địa chỉ )

37.984.000 

– Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop HORING
– Có khả năng lưu trữ hệ thống 2000 địa chỉ
– Chất liệu thép không gỉ
– Hỗ trợ chức năng tự động điều chỉnh

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 2000 địa chỉ )
Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 2000 địa chỉ )