Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1250 địa chỉ )

32.538.000 

– Trung tâm báo cháy địa chỉ 5 loop HORING
– Có khả năng lưu trữ hệ thống 1250 địa chỉ
– Chất liệu thép không gỉ
– Hỗ trợ chức năng tự động điều chỉnh

Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1250 địa chỉ )
Thiết bị báo cháy HORING QA-16 ( Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1250 địa chỉ )