Thiết bị báo cháy HORING QA-17H ( Module cách ly )

424.000 

– Module cách ly (Isolator Module) Horing
– Tiêu thụ điện thấp trong chế độ giám sát, tính ổn định cao

424000

Thiết bị báo cháy HORING QA-17H ( Module cách ly )

Thiết bị báo cháy HORING QA-17H ( Module cách ly )

Trong kho

Thiết bị báo cháy HORING QA-17H ( Module cách ly )
Thiết bị báo cháy HORING QA-17H ( Module cách ly )