Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 1 cổng FXS Grandstream HT813 1 cổng FXO, cổng LAN và WAN 100Mbps

1.853.000 

-Hỗ trợ 2 cấu hình SIP thông qua 1 cổng FXS và 1 cổng FXO
-Cổng LAN và WAN 100Mbps kép
-Hỗ trợ đường dây nóng (cổng FXS sẽ được chuyển tiếp cứng sang cổng FXO) trong trường hợp mất điện

Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 1 cổng FXS Grandstream HT813 1 cổng FXO, cổng LAN và WAN 100Mbps
Gateway chuyển đổi máy lẻ analog 1 cổng FXS Grandstream HT813 1 cổng FXO, cổng LAN và WAN 100Mbps