Thiết bị Backup tự động Grandsstream HA100 (tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động – Redundant)

17.575.000 

-Kết nối và liên tục theo dõi hai UCM6510 với nhau để có tính sẵn sàng cao
-Giải pháp chuyển đổi dự phòng thông minh tự động chuyển sang UCM6510 thứ cấp dự phòng nóng

Thiết bị Backup tự động Grandsstream HA100 (tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động - Redundant)
Thiết bị Backup tự động Grandsstream HA100 (tạo HA cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động – Redundant)