Điện thoại IP Wifi khách sạn Grandstream GHP610W/ GHP611W 3 phím dịch vụ, hỗ trợ PoE

2.043.000 

– Hỗ trợ kết nối Wifi.

– Hỗ trợ 2 tài khoản SIP, 1 cổng mạng hỗ trợ PoE.

– Hỗ trợ 3 phím dịch vụ tùy chọn gọi các dịch vụ trong khách sạn.

– Nút Speaker loa ngoài.

Điện thoại IP Wifi khách sạn Grandstream GHP610W/ GHP611W 3 phím dịch vụ, hỗ trợ PoE
Điện thoại IP Wifi khách sạn Grandstream GHP610W/ GHP611W 3 phím dịch vụ, hỗ trợ PoE