Điện thoại Voice IP dùng cho khách sạn Grandstream GHP620/ GHP621 6 phím dịch vụ, hỗ trợ PoE

1.853.000 

– Hỗ trợ 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng hỗ trợ PoE.

– Hỗ trợ 6 phím dịch vụ tùy chọn gọi các dịch vụ trong khách sạn.

– Bảng hiệu logo và thông tin khách sạn tùy ý trên mặt máy.

– Nút Speaker loa ngoài.

– Dùng để bàn hoặc treo tường.

Điện thoại Voice IP dùng cho khách sạn Grandstream GHP620/ GHP621 6 phím dịch vụ, hỗ trợ PoE
Điện thoại Voice IP dùng cho khách sạn Grandstream GHP620/ GHP621 6 phím dịch vụ, hỗ trợ PoE