Máy điện thoại bàn hiển thị số analog Moderphone TC-9200

276.000 

Lưu trữ cuộc gọi 8 hoặc 12 số 38 nhóm
5 nhóm Cuộc gọi đi 16 số
Tích hợp 8 loại nhạc chuông thông thường và 1 nhạc chuông VIP nhóm
Giữ nhạc

Máy điện thoại bàn hiển thị số analog Moderphone TC-9200
Máy điện thoại bàn hiển thị số analog Moderphone TC-9200