Thiết bị báo cháy HORING QSP-120 (Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng)

15.760.000 

+ Mô hình : QSP-120
+ Nguồn : 220V AC 50 / 60Hz * Các thiết bị khác cũng có sẵn
+ Điện áp khu vực : 24V DC
+ Kháng EOL : 4.7kΩ
+ Loại phát hiện : Phát hiện qua vùng

Thiết bị báo cháy HORING QSP-120 (Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng)
Thiết bị báo cháy HORING QSP-120 (Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng)