Converter Lan HHD-110G-80A or HHD-110G-80B Single-mode 80km loại 1 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP

3.688.000 

10/100 Base-TX/FX Media Converter 80Km SC Connector (TX=1490 nm)

( Một bộ cần mua HHD-110G-80A or HHD-110G-80B )

Converter Lan HHD-110G-80A or HHD-110G-80B Single-mode 80km loại 1 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP
Converter Lan HHD-110G-80A or HHD-110G-80B Single-mode 80km loại 1 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP