Thiết bị báo cháy HORING QA-0817 ( Nút nhấn khẩn địa chỉ )

742.000 

– Nút nhấn khẩn địa chỉ HORING loại hộp vuông
– Điện trở EOL: 10kΩ
– Điện áp hoạt động 16 ~ 32V DC
– Dòng điện báo động: 6mA
– Dòng điện cố định: 650 ~ 850uA
– Nhiệt độ: 0˚C ~ +50˚C
– Vật liệu: Nhựa chống cháy

Thiết bị báo cháy HORING QA-0817 ( Nút nhấn khẩn địa chỉ )
Thiết bị báo cháy HORING QA-0817 ( Nút nhấn khẩn địa chỉ )