Converter Lan HHD-120G-40 10/100 Base-TX/FX Single-mode 40km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP

896.000 

10/100 Base-TX/FX Media Converter 40Km SC Connector (Single mode)

Converter Lan HHD-120G-40 10/100 Base-TX/FX Single-mode 40km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP
Converter Lan HHD-120G-40 10/100 Base-TX/FX Single-mode 40km loại 2 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP