Converter Lan HHD-210G-20A, HHD-210G-20B Single-mode 20km loại 1 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP

1.584.000 

 Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps WDM Media Converter 20km SC (Tx = 1310nm)

( Một bộ cần mua 2 cái A +B )

Converter Lan HHD-210G-20A, HHD-210G-20B Single-mode 20km loại 1 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP
Converter Lan HHD-210G-20A, HHD-210G-20B Single-mode 20km loại 1 sợi quang sử dụng cho Internet và Camera IP