Camera hành trình online trực tuyến VietMap VM200 Sim Data 3G, quản lý xe trực tuyến, ghi hình trước & trong xe

4.890.000 

+ Ghi hình Full HD rõ nét Trước và Trong xe.
+ Hỗ trợ SIM dữ liệu DATA 3G
+ Hỗ trợ WIFI HOTSPOT
+ Hỗ trợ quản lý xe trực tuyến
+ Hỗ trợ định vị xe trực tuyến
+ Hỗ trợ truyền hình trực tiếp video từ xa
+ Hỗ trợ dữ liệu lịch sử hành trình xe

Camera hành trình online trực tuyến VietMap VM200 Sim Data 3G, quản lý xe trực tuyến, ghi hình trước & trong xe
Camera hành trình online trực tuyến VietMap VM200 Sim Data 3G, quản lý xe trực tuyến, ghi hình trước & trong xe