Camera sau M1 HD 1080P dùng gắn kèm vào camera chính Vietmap Speedmap M1

1.090.000 

– Ghi hình góc rộng
– Camera sau Full HD 1080p 30 FPS
– MicroSD card Chuẩn U3

Camera sau M1 HD 1080P dùng gắn kèm vào camera chính Vietmap Speedmap M1
Camera sau M1 HD 1080P dùng gắn kèm vào camera chính Vietmap Speedmap M1