Camera sau Papago S1 tích hợp với camera Vietmap Papago S70G

1.390.000 

+ Tích hợp với Vietmap Papago S70G
+ Camera lùi và ghi hành trình sau Papago Sony Sensor S1
+ Chất lượng hình ảnh Full HD
+ Chống nước IP68

Camera sau Papago S1 tích hợp với camera Vietmap Papago S70G
Camera sau Papago S1 tích hợp với camera Vietmap Papago S70G