Bộ repeator tăng vùng phủ sóng Grandstream DP760 mở rộng thêm 300m ngoài trời, 50m trong nhà

2.456.000 

– Hỗ trợ 2 cuộc gọi đồng thời.

– Tăng khoảng cách kết nối lên đến 300 mét người trời và 50 mét trong nhà.

– Liên kết tự động hoặc thủ công với DP750, trạm gốc để sử dụng dễ dàng.

– Kết nối Ethernet cung cấp các tính năng PoE.

Bộ repeator tăng vùng phủ sóng Grandstream DP760 mở rộng thêm 300m ngoài trời, 50m trong nhà
Bộ repeator tăng vùng phủ sóng Grandstream DP760 mở rộng thêm 300m ngoài trời, 50m trong nhà