Bàn mở rộng KX-HDV20 40 phím gọi nhanh, có thể treo tường

3.253.000 

Bàn mở rộng KX-HDV20 40 phím gọi nhanh, có thể treo tường
Bàn mở rộng KX-HDV20 40 phím gọi nhanh, có thể treo tường