Nguồn Luma 12V-2A loại tốt công suất thật

51.000 

– Nguồn Luma 12V-2A loại tốt công suất thật

– Loại tốt, tỷ lệ hỏng gần như bằng 0

Nguồn Luma 12V-2A loại tốt công suất thật
Nguồn Luma 12V-2A loại tốt công suất thật