Nguồn Adapter HUNTKEY 12V-2A loại tốt công suất thật

42.000 

– Nguồn Adapter HUNTKEY 12V-2A

– Loại tốt, tỷ lệ hỏng gần như bằng 0

Nguồn Adapter HUNTKEY 12V-2A loại tốt công suất thật
Nguồn Adapter HUNTKEY 12V-2A loại tốt công suất thật