Khay trượt 600 ECP-ST600 chuẩn 19″, 1U, D400mm

480.000 

 

Khay trượt 600 ECP-ST600 chuẩn 19", 1U, D400mm
Khay trượt 600 ECP-ST600 chuẩn 19″, 1U, D400mm