Khay trượt 1000 ECP-ST1000 chuẩn 19″, 1U, D750mm

730.000 

 

Khay trượt 1000 ECP-ST1000 chuẩn 19", 1U, D750mm
Khay trượt 1000 ECP-ST1000 chuẩn 19″, 1U, D750mm