Bộ kiểm soát 4 cửa đơn Dahua ASC1204B-S 4 đầu đọc thẻ, xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay hoặc kết hợp

2.960.000 

Hỗ trợ xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay hoặc kết hợp.
Báo động mở cửa lâu, xâm nhập, tháo dỡ.
Chống nhìn trộm mật khẩu, khóa nhiều cửa, xác thực nhiều thẻ để mở cửa.

2960000

Bộ kiểm soát 4 cửa đơn Dahua ASC1204B-S 4 đầu đọc thẻ, xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay hoặc kết hợp

Bộ kiểm soát 4 cửa đơn Dahua ASC1204B-S 4 đầu đọc thẻ, xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay hoặc kết hợp

Trong kho

Bộ kiểm soát 4 cửa đơn Dahua ASC1204B-S 4 đầu đọc thẻ, xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay hoặc kết hợp
Bộ kiểm soát 4 cửa đơn Dahua ASC1204B-S 4 đầu đọc thẻ, xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay hoặc kết hợp