Đầu đọc thẻ từ Dahua ASR1102A(V2) kết hợp vân tay, giao tiếp RS485, đèn nền xanh, có âm báo

2.640.000 

Giao tiếp RS485 
Khả năng lưu trữ lên đến 3.000 vân tay.
Có âm báo

2640000

Đầu đọc thẻ từ Dahua ASR1102A(V2) kết hợp vân tay, giao tiếp RS485, đèn nền xanh, có âm báo

Đầu đọc thẻ từ Dahua ASR1102A(V2) kết hợp vân tay, giao tiếp RS485, đèn nền xanh, có âm báo

Trong kho

Đầu đọc thẻ từ Dahua ASR1102A(V2) kết hợp vân tay, giao tiếp RS485, đèn nền xanh, có âm báo
Đầu đọc thẻ từ Dahua ASR1102A(V2) kết hợp vân tay, giao tiếp RS485, đèn nền xanh, có âm báo