Bộ Jack Poe truyền tín hiệu cho camera IP thông thường

40.000 

– Cấp nguồn Poe cho camera IP thường
– Khoảng cách truyền 100M (max)
– Transmission Medium: Cat5 / 5e / 6 UTP

Bộ Jack Poe truyền tín hiệu cho camera IP thông thường
Bộ Jack Poe truyền tín hiệu cho camera IP thông thường