Webcam PC Rapoo C260 Full HD 1080P, micro đa hướng khử ồn, học online, họp trực tuyến

560.000 

+ Micrô đa hướng tích hợp, khử tiếng ồn kép.

+ Ống kính góc rộng, góc nhìn 80 độ.

+ Xoay linh hoạt

+ Cổng USB cắm và chạy, không cần dùng Driver.

Webcam PC Rapoo C260 Full HD 1080P, micro đa hướng khử ồn, học online, họp trực tuyến
Webcam PC Rapoo C260 Full HD 1080P, micro đa hướng khử ồn, học online, họp trực tuyến