Kìm tuốt sợi quang CFS-3

440.000 

Kìm tuốt sợi quang CFS-3
Kìm tuốt sợi quang CFS-3