Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700

8.990.000 

Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700
Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700