Cáp mạng Ensoho Cat6e UTP CCA Vỏ PVC- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.51mm

983.000 

ENSOHO Cat 6e UTP- Vỏ PVC- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.51mm ± 0.1mm CCA- Tiêu chuẩn Mỹ & Âu cao cấp nhất: ANSI/TIA-568C.2 & ISO/IEC 11801

983000

Cáp mạng Ensoho Cat6e UTP CCA Vỏ PVC- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.51mm

Cáp mạng Ensoho Cat6e UTP CCA Vỏ PVC- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.51mm

Trong kho

Cáp mạng Ensoho Cat6e UTP CCA Vỏ PVC- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.51mm
Cáp mạng Ensoho Cat6e UTP CCA Vỏ PVC- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.51mm