Bộ chuyển đổi Video sang Quang 8 kênh G8V-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P

6.960.000 

8 Ch Forward TVI or CVI or AHD 960P/1080P  Video,Standalone Converter. Bộ chuyển đổi Video sang Quang 8 kênh.
( Bộ cần mua 2 cái )

Bộ chuyển đổi Video sang Quang 8 kênh G8V-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P
Bộ chuyển đổi Video sang Quang 8 kênh G8V-TVI-CVI-AHD-20 960P/1080P