Bảng Công Tắc Điều Khiển Thông Minh Không Dây SmartZ SGM

624.000 

– Công tắc ngữ cảnh SGM kết nối không dây Radio(RF) Hỗ trợ: SRM/STK
– Kết hợp SW1 để bật tắt thiết bị trong nhà dễ dàng
– Cài đặt và lắp đặt ở mọi nơi với keo 2 mặt

Bảng Công Tắc Điều Khiển Thông Minh Không Dây SmartZ SGM
Bảng Công Tắc Điều Khiển Thông Minh Không Dây SmartZ SGM